In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Den Engelsman 13, 6026 RB Maarheeze

Den Engelsman 13, 6026 RB Maarheeze

Dit item is verlopen op 17-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 22-09-2016
Einde bezwaartermijn: 22-09-2016
Datum beschikking: 25-07-2016

Deze aanvraag betreft een vergunning voor het oprichten en het in werking hebben (oprichtingsvergunning), als bedoeld in de Wet algemene bepalingen mgevingsvergunning (Wabo), van een inrichting waar opslag plaatsvindt van materieel voor grondverzet en opslag van zand, grind, tuinafval en steenpuin. Tevens zal 2 tot 3 keer per jaar een mobiele puinbreker binnen de inrichting in werking zijn. OV 20162078

De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen over de ontwerpbeschikking inbrengen tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking.