Deken Van Baarsstraat 47a 6021 BG Budel

Deken Van Baarsstraat 47a 6021 BG Budel

Dit item is verlopen op 16-05-2018.

Kappen boom, dossiernr. OV 18064, ingekomen op 29-4-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.