Deken van Baarsstraat 20 6021 BH Budel

Deken van Baarsstraat 20 6021 BH Budel

Dit item is verlopen op 26-07-2017.

Plaatsen dakkapel, OV 20172128, ingekomen op 11-7-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.