De Wiet ong. Soerendonk (kadastraal SRD B 3381)

De Wiet ong. Soerendonk (kadastraal SRD B 3381)

Dit item is verlopen op 28-11-2018.

Nieuwbouw woonhuis, dossiernr. OV 18156, ingekomen op 14-11-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.