De Wiet ong. Soerendonk (Kadastraal SRD B 3344)

De Wiet ong. Soerendonk (Kadastraal SRD B 3344)

Dit item is verlopen op 26-09-2018.

Bouwen woonhuis en bijgebouw, dossiernr. OV 18125, ingekomen op 12-9-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.