De Trepkes 1 6026 XA Maarheeze

De Trepkes 1 6026 XA Maarheeze

Dit item is verlopen op 07-06-2017.

Bouw bijbehorend bouwwerk, OV 20172106, ingekomen op 24-05-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.