De Spar 32 6021 NB Budel

De Spar 32 6021 NB Budel

Dit item is verlopen op 25-07-2018.

Verbouwen woonhuis, dossiernr. OV 18098, ingekomen op 10-07-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.