De Smeelen 44 6021 VB Budel

De Smeelen 44 6021 VB Budel

Dit item is verlopen op 14-12-2016.

Handel in strijd met de regels RO, OV 20162159, ingekomen 23-11-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.