De Reumer / Dorpsakkers Soerendonk (kadastraal B 3280)

De Reumer / Dorpsakkers Soerendonk (kadastraal B 3280)

Dit item is verlopen op 23-12-2015.

bouwen 6 woningen, OV-20152150, ontvangen op 11-12-2015

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.