De Pompers ong. Soerendonk (kadastraal MHZ G1181 en 1182)

De Pompers ong. Soerendonk (kadastraal MHZ G1181 en 1182)

Dit item is verlopen op 04-01-2017.

Bouwen huis, OV 20162176, ingekomen op 16-12-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.