De Pompers 7 6027 RN Soerendonk

De Pompers 7 6027 RN Soerendonk

Dit item is verlopen op 13-06-2018.

Bouwen woonhuis, dossiernr. OV 18075, ingekomen op 25-5-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.