De la Minestraat ong. 6021 PJ Budel (Kadastraal BDL L 1510)

De la Minestraat ong. 6021 PJ Budel (Kadastraal BDL L 1510)

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Nieuwbouw bedrijfspand, dossiernr: OV 18034, ingekomen op 13-3-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.