De la Minestraat 14 6021 PJ Budel

De la Minestraat 14 6021 PJ Budel

Dit item is verlopen op 12-06-2019.

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben de de volgende vergunning(en) geheel of gedeeltelijk in te trekken:

Bouwen bedrijfspand, dossiernr. OV 18190

De beschikking tot intrekking ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Gedurende deze termijn kan een ieder een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen.