De Kievit 6 6026 EN Maarheeze

De Kievit 6 6026 EN Maarheeze

Dit item is verlopen op 27-02-2019.

Realiseren 15- 25 camperplaatsen, dossiernr. OV 19016, ingekomen op 10-2-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.