De Hoge weg 1a 6026 RW Maarheeze

De Hoge weg 1a 6026 RW Maarheeze

Dit item is verlopen op 10-08-2016.

Plaatsen paal met naambord IVN, OV 20162104, 10-7-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.