De Els 6 6021 NG Budel

De Els 6 6021 NG Budel

Dit item is verlopen op 29-06-2016.

Aanbouw woning, OV 20162075, 6-6-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.