Cranendoncklaan en Graafschap van Hornelaan ong. 6021 Budel (Kadastraal BDL E 1537 en BDL C 2186 )

Cranendoncklaan en Graafschap van Hornelaan ong. 6021 Budel (Kadastraal BDL E 1537 en BDL C 2186 )

Dit item is verlopen op 15-02-2017.

kappen 36 platanen, OV 20172031, ingekomen op 7-2-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.