Cranendoncklaan 71 6021 JS Budel

Cranendoncklaan 71 6021 JS Budel

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

Verwijderen draagmuur in woning, dossiernr. OV19118, ingekomen op 4-7-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.