Cranendonck 11 6027 RK Soerendonk

Cranendonck 11 6027 RK Soerendonk

Dit item is verlopen op 26-04-2017.

Plaatsen reclame, tuinmeubilair en vlaggenmast, OV 20172078, ingekomen op 11-04-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.