Concept verkeersbesluit voorrangsregeling wegversmalling komgrens Grootschoterweg

Concept verkeersbesluit voorrangsregeling wegversmalling komgrens Grootschoterweg

Dit item is verlopen op 27-06-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van de wegversmalling bij de komgrens aan de Grootschoterweg.

De stukken liggen vanaf 12 mei zes weken ter inzage. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.