Concept verkeersbesluit 't Straatje Budel Schoot 217525

Concept verkeersbesluit 't Straatje Budel Schoot 217525

Dit item is verlopen op 26-08-2017.

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens (gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht) om ’t Straatje in Budel Schoot af te sluiten voor doorgaand verkeer uitgezonderd (brom)fietsers. De stukken liggen vanaf 13 juli 2017 6 weken (tot 26 augustus) ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis en zijn hieronder te raadplegen.