Concept verkeersbesluit parkeerverbod 't Winkel 17-19 te Soerendonk

Concept verkeersbesluit parkeerverbod 't Winkel 17-19 te Soerendonk

Dit item is verlopen op 05-10-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders is voornemens om aan ’t Winkel te Soerendonk tussen huisnummer 17 en 19 een parkeerverbod in te stellen aan de oneven zijde. Dit zal gebeuren door middel van het plaatsen van E01 borden. De stukken liggen vanaf 23 augustus 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn onderaan deze pagina in te zien.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.