Concept verkeersbesluit opheffen vrachtwagenverbod Hanendijk

Concept verkeersbesluit opheffen vrachtwagenverbod Hanendijk

Dit item is verlopen op 04-01-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; 

brengen ter kennis: 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om het vrachtwagenverbod langer dan 12 meter op de Hanendijk te Budel op te heffen. De stukken liggen vanaf 22 november 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op de website van de gemeente Cranendonck. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. 

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van het besluit bovendien mededeling, via een soortgelijk openbare kennisgeving als deze.