Concept verkeersbesluit kortdurend parkeren station Maarheeze

Concept verkeersbesluit kortdurend parkeren station Maarheeze

Dit item is verlopen op 12-10-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

dat zij voornemens zijn om nabij het station Maarheeze de twee bestaande taxiparkeerplaatsen aan te passen tot twee kortdurende parkeerplaatsen met een maximum van 1 uur en één taxiparkeerplaats. De stukken (ref.nr. 1075761) liggen vanaf 29 augustus 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn hieronder in te zien. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.