Concept verkeersbe¬sluit invalide parkeerplaats Poelderhof 23 Budel-Schoot

Concept verkeersbe¬sluit invalide parkeerplaats Poelderhof 23 Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 22-12-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck (gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht) geven aan:

dat ze voornemens zijn om bij de Poelderhof 23 een invalide parkeerplaats in te stellen. De stukken liggen vanaf 9 november 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op de website van de gemeente Cranendonck.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties betrekken wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien een mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.