Concept verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Graafschap Hornelaan te Budel

Concept verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Graafschap Hornelaan te Budel

Dit item is verlopen op 04-07-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het aanwijzen van een parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Graafschap Hornelaan te Budel.

De stukken liggen vanaf 19 mei zes weken ter inzage. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.