Concept verkeersbesluit afsluiten zandpad nabij Keunenhoek 17 voor doorgaand gemotoriseerd verkeer

Concept verkeersbesluit afsluiten zandpad nabij Keunenhoek 17 voor doorgaand gemotoriseerd verkeer

Dit item is verlopen op 16-02-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; 

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

dat zij voornemens zijn om het zandpad nabij de Keunenhoek 17 te Budel af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De stukken liggen vanaf 17 januari 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op de de gemeentelijke website www.cranendonck.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. 

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageren krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.