Concept - Verkeersbesluit 229804

Concept - Verkeersbesluit 229804

Dit item is verlopen op 14-06-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een parkeerverbod in te stellen nabij de Instraat 11 te Budel. Dit zal gebeuren middels twee gele onderbroken strepen langs de weg.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 27 april 2017 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op de website van de gemeente Cranendonck. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.