Concept Verkeersbesluit 228822

Concept Verkeersbesluit 228822

Dit item is verlopen op 18-05-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een voetgangersoversteekplaats te realiseren nabij de Grootschoterweg 5 te Budel.

Ter inzage

De stukken liggen gedurende 6 weken, ingaande op 6 april 2017, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op deze website. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.