Concept Verkeersbesluit 127292

Concept Verkeersbesluit 127292

Dit item is verlopen op 04-05-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck zijn voornemens om nabij de Vogelsberg 25 te Maarheeze een voetgangersoversteekplaats te realiseren. 

Ter inzage

De stukken liggen gedurende 6 weken, ingaande op 23 maart 2017 (tot en met 4 mei 2017) voor belanghebbenden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien.