Concept Verkeersbesluit 1033394 (zandpad nabij Keunehoek Budel)

Concept Verkeersbesluit 1033394 (zandpad nabij Keunehoek Budel)

Dit item is verlopen op 07-08-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om het zandpad nabij de Keunenhoek 17 te Budel af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer uitgezonderd landbouwverkeer. De stukken liggen vanaf 27 juni 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn hieronder digitaal in te zien.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.