Chijnsgoed 9 6026 EZ Maarheeze

Chijnsgoed 9 6026 EZ Maarheeze

Dit item is verlopen op 24-01-2018.

 Milieu neutrale melding: wijzigen luchtwasser, verplaatsen dieseltank, spuiwateropslag en multibox, OV 18002, ingekomen op 8-1-2018.

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.