Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Capucijnerplein 48 6021CB Budel

Capucijnerplein 48 6021CB Budel

Dit item is verlopen op 21-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 21-08-2019
Einde bezwaartermijn: 21-08-2019
Datum beschikking: 09-07-2019

Nederlandse muziek- en discoavond, 20-21 september 2019, APV/BW 19307

Gemeente Cranendonck publiceert alleen aanvragen voor grotere evenementenvergunningen waarbij bijvoorbeeld sprake is van geluidsontheffing of verkeersmaatregelen.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders (artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht). Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u, als (gelet op de betrokken belangen) er sprake is van spoed, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Meer informatie of online bezwaar indienen