Burgemeester van Houtstraat ong. 6021 AW Budel (kadastraal BDL K 1252)

Burgemeester van Houtstraat ong. 6021 AW Budel (kadastraal BDL K 1252)

Dit item is verlopen op 11-04-2018.

Bouwen woonhuis, dossiernr: OV 18046, ontvangen op 27-3-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.