Burg. Van Udenstraat 11 6021 AK in Budel

Burg. Van Udenstraat 11 6021 AK in Budel

Dit item is verlopen op 04-10-2017.

Handelen in strijd met de regels RO, OV 20172165, ingekomen op 19-9-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.