Burg. Van Houtstraat ong. Budel (Kadastraal BDL F 3564)

Burg. Van Houtstraat ong. Budel (Kadastraal BDL F 3564)

Dit item is verlopen op 30-01-2019.

Bouwen woning, dossiernr. OV 19006, ingekomen op 10-1-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.