Burg. Van Houtstraat 51 in Budel

Burg. Van Houtstraat 51 in Budel

Dit item is verlopen op 16-08-2017.

Verbouwen tot 2 woonhuizen, OV 20172144, ingekomen op 27-7-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.