Burg. van Ginnekenstraat 11 6021 AH Budel

Burg. van Ginnekenstraat 11 6021 AH Budel

Dit item is verlopen op 18-01-2017.

Bouwen bijbehorend bouwwerk, OV 20162188, ingekomen op 23-12-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.