Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Buitengebied 2020 - Beheersverordening

Buitengebied 2020 - Beheersverordening

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening op 7 juli 2020 de Beheersverordening Buitengebied 2020 heeft vastgesteld.

Gebied van de beheersverordening
Het besluitgebied van de beheersverordening bestaat uit de percelen Bosch 25 Budel, Meemortel 50-50a Budel, Toom 22-22a Budel en Lochterweg 9 Budel-Schoot.

De Beheersverordening Buitengebied 2020 voorziet voor de vier percelen in het buitengebied van een actueel juridisch-planologisch kader dat is gericht op het beheer van de bestaande situatie. In de beheersverordening worden het gebruik en de bouwmogelijkheden vastgelegd die op de percelen op dit moment zowel feitelijk bestaan als planologisch zijn toegelaten, maar niet als zodanig waren geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied.

Ter inzagelegging
De vastgestelde beheersverordening is vanaf 17 juli 2020 in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl  (identificatienr.: NL.IMRO.1706.BVBG3067-VAS1). De verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Onderaan dit artikel kunt u de verordening ook (in delen van 6 pagina's) inzien. Begin bij het onderste bestand met openen.
 

Bezwaar of beroep
Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.