Broekkant 63a 6021 CS Budel

Broekkant 63a 6021 CS Budel

Dit item is verlopen op 10-10-2018.

Wijzigen locatie voeropslagen, bedrijfsruimte voor stalling en opslag, dossiernr. OV 18132, ingekomen op: 25-09-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.