Broekkant 6 6021 CT Budel

Broekkant 6 6021 CT Budel

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

Verbouwing woonhuis, OV 18073, ingekomen op 23-5-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.