Broekkant 52a 6021 CV Budel

Broekkant 52a 6021 CV Budel

Dit item is verlopen op 25-04-2018.

Aanpassen schuilstal, dossiernr. OV 18057, ingekomen op 11-4-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.