Broekkant 47 6021 CS Budel

Broekkant 47 6021 CS Budel

Dit item is verlopen op 27-06-2018.

Nieuwbouw woonhuis, dossiernr OV 18084. ingekomen op 13-06-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.