Broekkant 11 in Budel

Broekkant 11 in Budel

Dit item is verlopen op 03-05-2020.

De gemeente Cranendonck heeft toestemming verleend om een 2e inrit te mogen aanleggen aan Broekkant 11 in Budel.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u elders op onze website.