Bressele-dijk 21 6024 CA Budel-Dorplein

Bressele-dijk 21 6024 CA Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 27-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 02-09-2016
Einde bezwaartermijn: 02-09-2016
Datum beschikking: 27-06-2016

Het veranderen van de inrichting, OV 20152140

De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen over de ontwerpbeschikking inbrengen tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking.