Boszicht 218 6024 AP Budel-Dorplein

Boszicht 218 6024 AP Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 20-09-2017.

Verbouw woning, OV 20172159 ingekomen op 7-9-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.