Boschdijkdwarsstraat ong. Budel (kadastraal BDL K515)

Boschdijkdwarsstraat ong. Budel (kadastraal BDL K515)

Dit item is verlopen op 27-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 25-10-2017
Einde bezwaartermijn: 25-10-2017
Datum beschikking: 12-09-2017

Bouwen woning, OV 20172105

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.