Bosch 62 6021 AP Budel

Bosch 62 6021 AP Budel

Dit item is verlopen op 24-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 30-09-2016
Einde bezwaartermijn: 30-09-2016
Datum beschikking: 08-08-2016

Intrekken vergunning i.v.m. ruimte voor ruimte regeling, HZ_INT 20160286

De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen over de ontwerpbeschikking inbrengen tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking.