Borghpad 4 6021 CJ Budel

Borghpad 4 6021 CJ Budel

Dit item is verlopen op 28-03-2018.

Kappen bomen zijkant en achterzijde, dossiernr: OV 18033, ingekomen op 12-3-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.