Bestemmingsplan in voorbereiding

Bestemmingsplan in voorbereiding

Dit item is verlopen op 24-08-2018.

Het bestemmingsplan Kom Maarheeze en Kom Budel, herziening supermarkten en parkeren is in de voorbereidende fase. Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van de bestaande bestemmingsplannen voor Budel en Maarheeze. 

In het herzieningsplan worden aan het bestemmingsplan ‘Kom Budel’ regelingen toegevoegd die betrekking hebben op de vestiging van supermarkten. Daarnaast wordt door middel van dit herzieningsplan een actuele parkeerregeling toegevoegd aan de bestemmingsplannen ‘Kom Budel’ en ‘Kom Maarheeze’.

Procedure

Op deze vooraankondiging, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, kan niet worden gereageerd. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen worden ingebracht wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgeving wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

Voor meer informatie over bekendmakingen kunt u terecht op onze website: www.cranendonck.nl/bekendmakingen.